اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به پايگاههاي اطلاعاتي در سامانه هاي مگاپيپر و گت آرتيکل

 

دو سامانه به بصورت آزمايشي جهت دريافت منابع علمي

1.http://www.getarticle.com

2.http://ilam.megapaper.ir

نظر
لینک مطلب :