اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه درخواست و دريافت آنلاين مقالات

 

 

                       دسترسي به سامانه درخواست و دريافت آنلاين مقالات برقرار شد.     

 ابتدا وارد سايت اصلي پايگاه مورد نظر (پايگاه‌هاي لاتين موجود در قسمت اشتراک منابع اينترنتي کتابخانه)‌شده و پس  از جستجوي مقاله مورد نظر، کپي عنوان و لينک اينترنتي مقاله را همراه با ايميل شخصي  دانشگاه‌(‌با پسوند‌ac.ir) در فرم موجود در سامانه قراردهيد                                                                                                               
 http://paperexplorer.ir/index.php?option=com_rsform&formId=60

لينک  ISI 

 http://www.ilam.elmjo.ir                                                                             

 

نظر
لینک مطلب :