اخبار اخبار

«بازگشت

قابل توجه دانشجويان گرامي

قابل توجه دانشجويان گرامي

سالن مطالعه از8 صبح تا 6 عصر باز مي باشد. در صورت عدم استقبال دانشجويان به روال قبلي ( 8تا16) بر مي گردد 

نظر
لینک مطلب :