اخبار اخبار

«بازگشت

نمايشگاه کتاب

نظر به برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در ارديبهشت ماه 95  و لزوم مشارکت فعال اعضاي کتابخانه جهت انتخاب و تهيه منابع، خواهشمند است اطلاعات کتب موردنياز خود را از طريق پورتال کتابخانه (راهنماي تصويري) ثبت نماييد.

شايان ذکر است، با توجه به محدوديت بودجه خريد، درخواستهاي خود را اولويت بندي نموده و حداکثر تا تاريخ 95/02/06ارسال نماييد.

واحد سفارشات کتابخانه مرکزي (داخلي 280) آماده پاسخگويي به سوالات شما در اين خصوص مي باشد.

نظر
لینک مطلب :