اخبار اخبار

«بازگشت

واحد اطلاع رساني کتابخانه مرکزي از تاريخ 6/12/92 تا پايان اسفندماه دوره‌هاي آموزشي برگزار مي‌کند

واحد اطلاع رساني کتابخانه مرکزي از تاريخ 6/12/92  تا پايان اسفندماه

 دوره هاي آموزشي برگزار مي‌کند:

 روزهاي زوج، ساعت 10-12 (ويژه دانشجويان کارشناسي) نحوه استفاده از  پرتال کتابخانه

 روزهاي فرد، ساعت 10-12(ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي) نحوه استفاده از  پرتال کتابخانه و پايگاههاي اطلاعاتي

نظر
لینک مطلب :